ועדת החוקה אישרה: קנסות חדשים על עבירות זיהום אוויר מרכבי דיזל

לפי הצו, בגין נהיגה ברכב מזהם שאינו מסומן בתווית יעמוד הקנס ליחיד על 500 שקל • בגין הפעלת רכב כבד ישן ללא מסנן חלקיקים יעמוד הקנס ליחיד על 3,000

שני אשכנזי-גלובס /22/6/2022

מה למעשה נקבע בחוק

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום הפעלת צו להגדלת קנסות על רכבי דיזל מזהמים. לפי הצו, על נהיגה ברכב מזהם שאינו מסומן בתווית יעמוד הקנס ליחיד על 500 שקל, ולתאגיד 1,000 שקל וכפל קנס לעבירה חוזרת. על הפעלת רכב כבד ישן ללא מסנן חלקיקים יעמוד הקנס ליחיד על 3,000, לתאגיד- 6,000 ועל עבירה חוזרת- כפל קנס. הקנסות יוטלו על בעלי רכב שיעצרו בנסיעה ללא מסנן חלקיקים או ללא מדבקת “רכב מזהם”, למרות שנדרשו לכך.

המשרד להגנת הסביבה הגיש את הצו לאישור הוועדה כחלק מהמהלכים המקודמים לשם צמצום זיהום אוויר מכלי תחבורה, והוא יאפשר מתן הודעות תשלום קנס על שתי עבירות: נהיגה ברכב מזהם מבלי שהרכב מסומן במדבקת “רכב מזהם” – גובה הקנס לעבירה ראשונה יעמוד על 500 שקל, גובה הקנס לעבירה חוזרת יעמוד על 1,000 שקל, ועל רכבים בבעלות תאגיד, יוטל כפל הקנס. בנוסף, הפעלת רכב כבד ישן או רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים בעת ייצורו, כאשר לא מותקן ברכב מסנן חלקיקים – גובה הקנס לעבירה ראשונה יעמוד על 3,000 שקל. גובה הקנס על עבירה חוזרת יהיה 6,000 שקל, ועל רכבים בבעלות תאגיד יוטל כפל הקנס.

מדד איכות האוויר בישראל

איכות האוויר בישראל היא אחד הגורמים החשובים לבריאות הציבור. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, זיהום האוויר הוא הגורם הסביבתי המשפיע ביותר על תחלואה ותמותה מוקדמת בעולם – יותר מאשר תברואה לקויה ומחסור במים שפירים, ובמרבית מדינות ה-OECD גם יותר מאשר תאונות בדרכים. זיהום האוויר בישראל אחראי מדי שנה ל-2,220 מקרי מוות מוקדם – מחציתם מתחבורה, ומנתוני ניטור מזהמים בארץ ובעולם עולה בבירור, כי זיהום אוויר מתחבורה הוא מקור הזיהום המשמעותי ביותר במרכזי הערים, בסמוך לריכוזי אוכלוסייה. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, רכבי דיזל אחראיים לכ-80% מזיהום האוויר הנפלט מכלי רכב, למרות שהם מהווים רק 20% מכלי הרכב הנעים על הכבישים.

ההחלטות שהתקבלו 

לכן, החליט המשרד להגנת הסביבה להגביר אכיפה על רכבי דיזל מזהמים. הם מסומנים ברישיון הרכב כ”רכב מזהם” ומסומנים בשמשת הרכב במדבקת “רכב מזהם” במהלך מבחן הרישוי השנתי. מדבקות אלו מסייעות למפקחי העיריות שבהן קיימים כיום אזורים מופחתי פליטות (כגון חיפה ובקרוב ירושלים) לזהות את כלי הרכב המזהמים הנכנסים לעיר בניגוד לחוק ולקנוס אותם. בנוסף, בעל רכב מזהם שמעוניין להיכנס לאזור מופחת פליטות רשאי לעשות זאת בכפוף לכך שיתקין מסנן ברכבו כך שיפחית 98% מהזיהום. עד כה, הסנקציה היחידה כנגד בעלי רכב מזהם שהסירו המדבקה או פירקו את המסנן הייתה הגשת כתב אישום. בעקבות אישור הצו ניתן יהיה להטיל קנסות באופן מיידי ומרתיע.

קנסות על רכב מזהם אוויר